קודן טביעת אצבע W18

קודן טביעת אצבע W18 משולב עם קודן, תג קרבה וקוד גישה. קודן זה מושלם למשרדים השואפים לווסת את הכניסה בדרך מתקדמת.
  • 1,500 טביעות אצבע
  • 5,000 תגי קרבה
  • 30,000 זיכרון פעולות
  • מסך גרפי "3
  • לחצן פעמון

תגובות

תגובות